Informare

INFORMARE

Acest site aparține SC QUARTZ TURISM SRL, cu sediul social în municipiul Hunedoara, b-dul Traian, nr. 26, județul Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J 20/940/2016, cod fiscal nr. RO36494886 și este utilizat pentru promovarea serviciilor de turism asigurate prin „Hotelul Best”.

În baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 vă informăm că prin intermediul site-ului prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal introduse în spațiile dedicate acestei activități, respectiv numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

Dacă ați ales să contactați telefonic sau prin e-mail un reprezentant al societății noastre utilizând datele de contact publicate pe site, în funcție de opțiunile dumneavoastră, vor fi colectate date cu caracter personal necesare asigurării relaționării în vederea furnizării serviciilor specifice domeniului nostru de activitate.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal introduse la secțiunea „Contact” (numele și prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon) este cel de a face demersuri, la cererea dumneavoastră, înainte de încheierea unui contract pentru furnizarea serviciilor de cazare/restaurant (art. 6 alineatul (1) litera b) din GDPR).

Precizăm că prin acest site nu sunt prelucrate datele cu caracter personal comunicate de dumneavoastră pentru rezervări prin alți operatori de date cu caracter personal, respectiv site-uri destinate rezervărilor online cum ar fi www.booking.com, www.trivago.com, www.tripadvisor.com, etc., în cazul acestor rezervări fiind aplicabile politicile de prelucrare a datelor afișate pe site-urile respective.

Datele cu caracter personal colectate pe site vor fi stocate o perioadă limitată de timp, respectiv maxim 24 ore din momentul în care rezervarea este anulată, iar serviciile de cazare/restaurant nu sunt furnizate.

În cazul în care beneficiați de serviciile de cazare/restaurant oferite de societatea noastră, prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv stocarea acestora, se vor realiza conform informării pe care o punem la dispoziție cu ocazia prezentării la sediul unității.

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt doar partenerilor noștrii care asigură serviciile de webdesign și găzduire site, precum și care realizează mentenanța sistemelor informatice pe care este gestionat site-ul (limitat – când și dacă este cazul) și că nu intenționăm transferarea acestor date către societăți de marketing si publicitate.

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea sau opoziția prelucrării, portabilitatea acestor date, dreptul de a nu face obiectul unei decizii pe baza unei prelucrări automate, conform legii, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere http://www.dataprotection.ro, când considerați că drepturile dvs. au fost nerespectate.

În cazul în care refuzați punerea la dispoziție a datelor personale menționate, invocați dreptul la ștergere sau opoziția prelucrării, înainte sau pe timpul rezervării, nu mai este posibilă realizarea acesteia.

Vă informăm că la nivelul subscrisei datele personale nu fac obiectul unui proces decizional automat, incluzând crearea de profiluri și că nu intenționăm să transferăm aceste date către o țară terță din afara UE sau organizație internațională.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat, precum și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Pentru orice detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal, DPO TOTAL REGULAMENT SRL, la adresa de e-mail dpototal@gmail.com sau poate fi adresată o cerere scrisă la sediul societății din municipiul Hunedoara, b-dul Traian, nr. 26, județul Hunedoara sau la adresa de e-mail contact@besthotelhd.ro.